LAGUNTZA BILATZEKO MOZIOAK IGORRI DIRA UDALETARA // PRESENTADAS MOCIONES A LOS AYUNTAMIENTOS SOLICITANDO COLABORACIÓN.

MOCIÓN QUE SE PRESENTA AL AYUNTAMIENTO DE … PARA LA COLABORACIÓN EN EL PARQUE DE LA MEMORIA

La guerra es un acontecimiento dramático donde toda la sociedad sufre. En el año 1936,

Navarra se vio envuelta también en las consecuencias trágicas del golpe de estado contra la

legalidad republicana.l. Aún sin existir frente de guerra, ni dos bandos enfrentados, en

nuestra tierra más de 3.400 personas fueron asesinadas por defender los valores

republicanos.

Partimos de esos hechos trágicos para recordar y aprender, por eso fruto del coraje de los

testimonios guardados con cariño, es el Parque de la Memoria que se construyó en

Sartaguda.

Allí toda la sociedad Navarra es la que está representada a través de los nombres de los

pueblos que sufrieron el asesinato durante la guerra civil. Este parque ha marcado ya un

hito colectivo para la sociedad navarra, pero sobre todo se ha convertido en lugar de visita

para cientos de familiares de fusilados. Porque es un espacio que pretende simbolizar el

homenaje popular a las personas que fueron excluidas de la historia oficial, que fueron

condenadas al silencio de las cunetas.

6.000 metros cuadrados, 700.000 euros, tres esculturas y 6 textos son los números de un

proyecto posible por la dignidad y el coraje de miles de familiares que no sin temor, nos

han transmitido su fuerza y su testimonio. Una gran pared con los más de 3.000 nombres de

las personas que fueron asesinadas nos recuerda el impacto de la tragedia que Navarra tuvo

que sufrir.

Fueron cientos las personas que aportaron su ayuda económica y gracias al Ministerio de

Presidencia, al Gobierno de Navarra y a más de 90 ayuntamientos pudimos construir ese

espacio. El Parque sin apoyo institucional hubiera sido imposible, sin el apoyo social no

hubiera tenido sentido. Fue una de las experiencias sociales más enriquecedoras, donde

sociedad civil, afectados e instituciones nos unimos. Por eso el parque tenemos que

colocarlo en los primeros lugares por su importancia emotiva, histórica, social y artística.

Encuadrarlo como parte importante del catalogo turístico de Navarra. Un símbolo que

enseña y educa en valores. Foco de valores y enseñanzas.

En muchos casos, además, este es el único espacio donde llevar flores a un familiar

desaparecido tirado en cualquier monte. Es el único lugar donde poder colmar el duelo

negado por una trágica dictadura.

Pero resultaba un parque incompleto, a terminar, porque nos faltaba el homenaje específico

a las mujeres, concretado en una nueva escultura realizada por el artista madrileño Rodrigo

Romero Pérez. El 8 de marzo se falló el concurso al que se presentaron 20 proyectos. Y

esta nueva escultura, ya en construcción, se instalará en la primavera del año 2016. Con un

presupuesto de 36.000€ resulta el último paso que le faltaba al Parque.

Además de las mujeres asesinadas por el franquismo, fueron muchas las madres, viudas e

hijas represaliadas, ultrajadas y violentadas. A la pérdida de un ser querido tuvieron que

sumar un sinfín de penurias, al robo de tierras y propiedades tuvieron que sumar el escarnio

público. Y con esta nueva escultura pretendemos hacer justicia y poner en valor el coraje y

la dignidad de todas esas mujeres que tuvieron que mirar al frente con la cabeza bien alta,

para poder recuperarse de tantas agresiones.

En este sentido las instituciones públicas se convierten, en instrumento y voz de la voluntad

ciudadana a favor del homenaje a todas las personas que murieron por defender la libertad

y la justicia social en momentos difíciles para toda la sociedad navarra.

Por eso ahora, tenemos y debemos dar un último empujón a estos familiares que nos

reclaman el apoyo a un parque que pretende ser un grito por la sensibilidad hacia las

víctimas negadas. Precisamente por eso reclamamos, una vez más, el “Nunca más y para

nadie aquellos horrores”, acuñado como lema por la Asociación de Familiares de Fusilados

de Navarra y por la Asociación Pueblo de las Viudas, asociaciones promotoras del Parque

de la Memoria.

Por todo ello se pretende ACORDAR:

1. Este ayuntamiento, como muestra de la voluntad a favor del recuerdo y homenaje

hacia las personas que fueron asesinadas en la guerra civil en Navarra, y

especialmente como homenaje a las miles de mujeres represaliadas por el

franquismo quiere aportar ……………….. euros a la construcción e instalación de la

escultura “reconstrucción” del artista Rodrigo Romero que se instalará en el Parque

de la Memoria.

2. Este acuerdo se enviará al domicilio social de la Asociación de Familiares de

Fusilados de Navarra y la Asociación Pueblo de las Viudas

… (e)ko UDALARI AURKEZTEN ZAION MOZIOA, OROIMENAREN PARKERAKO LAGUNTZA EMAN DEZAN

Gertaera lazgarria izaten da gerra eta jendarte guztia izaten du biktima. 1936. urtean, gerra

zibilaren ondorio tragikoetan nahasia zuten Nafarroa ere. Guda-lekurik edota elkarren aurka

aritu ziren bi talderik izan ez arren, 3.400 lagun baino gehiago hil zituzten errepublikaren

baloreak defenditzeagatik.

Gertakari tragiko horiek ditugu abiapuntu gogoratzeko eta ikasteko; horregatik, Sartagudan

eraikitako Oroimenaren Parkea maitasunez gordetako testigantzen adorearen fruitua da.

Bertan, Nafarroako jendarte guztia dago ordezkatua, gerra zibilean heriotza jasan behar

izan zuten herrien izenen bidez. Parke hori, jada, Nafarroako jendartearentzat mugarri

kolektiboa da, baina batez ere, bisita-lekua da fusilatutakoen ehunka senitartekorentzat.

Espazio honek historia ofizialetik at utzi zituzten haiendako omenaldi herrikoiaren ikur izan

nahi baitu.

6.000 metro koadro, 700.000 euro, hiru eskultura eta sei testu dira, beren adorearen eta

testigantzaren berri, ez beti beldurrik gabe, eman diguten milaka senitartekoren indarrak eta

duintasunak ahalbidetu duten proiektuaren zenbakiak. Hil zituzten 3.000tik gorako lagunen

izenak agertzen dituen hormatzarrak gogorarazten digu nolako eragina izan zuen tragediak

Nafarroan.

Ehunka lagunek eman zuten laguntza ekonomikoa eta Lehendakaritza Ministerioari,

Nafarroako Gobernuari eta 90 udali baino gehiagori esker, eraiki ahal izan genuen eremu

hori. Parkea ezinezkoa zen erakundeen laguntzarik gabe eta zentzugabea jendartearen

bultzadarik gabe. Gizarte esperientziarik aberasgarrienetakoa izan zen eta jendarte zibila,

kaltetuak eta erakundeak batu gintuen. Horregatik, parkea lehenbiziko tokietan jarri behar

dugu emozio, historia, gizarte eta arte aldetik duen garrantzia dela eta. Nafarroako katalogo

turistikoko atal garrantzitsutzat hartu. Baloreetan hezi eta horiek irakasten dituen ikurra.

Balore eta ikasgai iturri izan.

Maiz, gainera, horixe da edozein menditan botata galdutako senitartekoari loreak eramateko

toki bakarra. Diktadura tragiko hark ukatutako dolua burutzeko toki bakarra da.

Baina osatu gabeko parkea zen, bukatu gabea, bereziki emakumeei eskainitako omenaldia

falta baitzuen, Rodrigo Romero Perez artista madrildarrak egindako eskultura batean

zehaztuko dena. Martxoaren 8an erabaki zen 20 proiektu jaso zituen lehiaketa. Eta

eskultura hori, egiten ari dena jada, 2016ko udaberrian jarriko da. 36.000 €ko aurrekontua

du eta Parkean egin beharreko azken urratsa da.

Frankismoak hildako emakumeez gain, ama, alargun eta alaba asko mendekatu, laidoztatu

eta bortxatu zituzten. Senitarteko maite baten galerari lazeria zerrenda amaiezina gehitu

behar izan zioten, lurren eta ondasunen lapurretari irain publikoa. Eta eskultura horren

bidez justizia egin eta hainbat erasotatik berreskuratzeko burua jaso eta aurrera begiratu

behar izan zuten emakume haien indarra eta duintasuna balioan jartzen saiatu nahi dugu,

Horrela bada, erakunde publikoak bihurtzen dira nafar jendartearentzat hain garai latz

haietan, askatasuna eta gizarte justizia defendatzeagatik hil zituzten lagun haiei guztiei,

omenaldia egitearen aldeko herritar guztien tresna eta ahots.

Horregatik, azken bultzada eman behar eta eman nahi diegu ukaturiko biktimenganako

sentsibilitate aldarria izan nahi duen parke horrentzako laguntza eskatzen diguten

senitarteko horiei. Hain zuzen ere, horregatik, aldarrikatzen dugu berriz ere “Inon ez eta

inori ez halako izugarrikeriarik” Nafarroako Fusilatutakoen Senitartekoen Elkarteak eta

Alargunen Herria Elkarteak lelotzat zigilatutakoa. Era berean, Oroimenaren Parkearen

bultzatzaile izan ziren elkarte hauek.

Horregatik guztiagatik honakoa ONARTZEA nahi dugu:

1. Udal honek, gerra zibilean Nafarroan hildako lagunak omendu eta oroitzearen

aldeko borondatearen adierazgarri, eta bereziki, frankismoak mendekatutako

emakumeak omendu nahian, ……………… euro eman nahi ditu, Oroimenaren

Parkean ezarriko den “reconstrucción/ berreraikitzea” eskultura eraiki eta jartzeko.

2. Onarpen hau Nafarroako Fusilatutakoen Senitartekoen Elkartearen egoitzara eta

Alargunen Herria Elkartearenera bidaliko da.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies